Ot.prp. nr. 66 (1996-97)

Om lov om endringer i lov 4. juli 1991 nr 47 om ekteskap

Om lov om endringer i lov 4. juli 1991 nr 47 om ekteskap

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget