Ot.prp. nr. 66 (1998-99)

Om opphevelse av ølloven og endringer i alkoholloven og arveavgiftsloven

Om opphevelse av ølloven og endringer i alkoholloven og arveavgiftsloven

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget