Ot.prp. nr. 66 (2005-2006)

Om lov om endringer i finansieringsvirksomhets- loven, verdipapirhandelloven og i enkelte andre lover (nytt kapitaldekningsregelverk)

Om lov om endringer i finansieringsvirksomhets- loven, verdipapirhandelloven og i enkelte andre lover (nytt kapitaldekningsregelverk)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget