Ot.prp. nr. 68 (1996-97)

Om lov om endringer i plan- og bygningsloven

Om lov om endringer i plan- og bygningsloven

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget