Ot.prp. nr. 68 (1997-98)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Om lov om pensjonsordning for ledsagere i utenrikstjenesten

Om lov om pensjonsordning for ledsagere i utenrikstjenesten

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget