Ot.prp. nr. 68 (1997-98)

Om lov om pensjonsordning for ledsagere i utenrikstjenesten

Om lov om pensjonsordning for ledsagere i utenrikstjenesten

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget