Ot.prp. nr. 68 (1999-2000)

Om lov om endringer i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern

Om lov om endringer i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget