Ot.prp. nr. 7 (1996-97)

Om lov om endringer i alkoholloven

Les dokumentet:

Ot.prp. nr. 7

(1996-97)

Om lov om endringer i alkoholloven

Tilråding fra Sosial- og helsedepartementet av 11. oktober 1996, godkjent i statsråd samme dag.

Følg proposisjonen på Stortinget