Ot.prp. nr. 7 (1996-97)

Om lov om endringer i alkoholloven

Les dokumentet:

Følg proposisjonen på Stortinget