Ot.prp. nr. 7 (1996-97)

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Om lov om endringer i alkoholloven

Om lov om endringer i alkoholloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget