Ot.prp. nr. 7 (1997-98)

Om lov om endringer i kringkastingsloven (Medieetikk mv)

Om lov om endringer i kringkastingsloven (Medieetikk mv)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget