Ot.prp. nr. 7 (1998-99)

Om lov om endringer i lov 8 desember 1950 nr 3 om norsk riksborgarrett og lov 28 februar 1986 nr 8 om adopsjon

Om lov om endringer i lov 8 desember 1950 nr 3 om norsk riksborgarrett og lov 28 februar 1986 nr 8 om adopsjon

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget