Ot.prp. nr. 7 (1999-2000)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Om lov om endringer i politiloven

Om lov om endringer i politiloven

Les dokumentet

Ot.prp. nr. 7

(1999-2000)

Om lov om endringer i politiloven

(den sentrale politiledelsen)

Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 15. oktober 1999, godkjent i statsråd samme dag.

Følg proposisjonen på Stortinget