Ot.prp. nr. 7 (1999-2000)

Om lov om endringer i politiloven

Om lov om endringer i politiloven

Les dokumentet

(den sentrale politiledelsen)

Følg proposisjonen på Stortinget