Ot.prp. nr. 70 (2000-2001)

Om lov om endringer i straffeprosessloven mv. (gjenopptakelse)

Om lov om endringer i straffeprosessloven mv. (gjenopptakelse)

Les dokumentet

NOU 1996: 15 Lilandsaken

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget