Ot.prp. nr. 70 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Om lov om endringer i straffeprosessloven mv. (gjenopptakelse)

Om lov om endringer i straffeprosessloven mv. (gjenopptakelse)

Les dokumentet

NOU 1996: 15 Lilandsaken

Følg proposisjonen på Stortinget