Ot.prp. nr. 70 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon)

Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget