Prop. 113 L (2013–2014)

Endringar i kommunelova m.m. (teieplikta til revisor m.m.)

Endringar i kommunelova m.m. (teieplikta til revisor m.m.)

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget