Ot.prp. nr. 71 (1996-97)

Om lov om endringer i lov 17. desember 1982 nr 86 om rettsgebyr

Om lov om endringer i lov 17. desember 1982 nr 86 om rettsgebyr

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget