Ot.prp. nr. 71 (1997-98)

Om lov om offentlige anskaffelser

Om lov om offentlige anskaffelser

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget