Ot.prp. nr. 71 (2001-2002)

Om lov om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (prikkbelastning av førerkort)

Om lov om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (prikkbelastning av førerkort)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget