Ot.prp. nr. 71 (2005-2006)

Om lov om endringer i statsborgerloven mv. (endrede styringsforhold mv.)

Om lov om endringer i statsborgerloven mv. (endrede styringsforhold mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget