Ot.prp. nr. 71 (2008-2009)

Om lov om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Om lov om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget