Ot.prp. nr. 72 (1998-99)

Om lov om endringer i lov av 26. juni 1998 nr 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven)

Om lov om endringer i lov av 26. juni 1998 nr 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget