Ot.prp. nr. 72 (2004-2005)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Om lov om barnehager (barnehageloven)

Om lov om barnehager (barnehageloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget