Ot.prp. nr. 73 (1997-98)

Om lov om endringer i folketrygdloven og ferieloven

Om lov om endringer i folketrygdloven og ferieloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget