Ot.prp. nr. 73 (2001-2002)

Om midlertidig lov om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere ved Arbeidsforskningsinstituttet

Om midlertidig lov om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere ved Arbeidsforskningsinstituttet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget