Ot.prp. nr. 73 (2001-2002)

Om midlertidig lov om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere ved Arbeidsforskningsinstituttet

Om midlertidig lov om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere ved Arbeidsforskningsinstituttet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget