Ot.prp. nr. 73 (2007-2008)

Om lov om endringer i arveloven mv. (arv og uskifte for samboere)

Om lov om endringer i arveloven mv. (arv og uskifte for samboere)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget