Ot.prp. nr. 74 (1996-97)

Om lov om endringer i lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v.

Om lov om endringer i lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget