Ot.prp. nr. 74 (1997-98)

Om lov om oppheving av lov av 4. juni 1976 nr. 39 om pengelotteri

Om lov om oppheving av lov av 4. juni 1976 nr. 39 om pengelotteri

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget