Ot.prp. nr. 74 (2000-2001)

Om lov om endring i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern

Om lov om endring i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget