Ot.prp. nr. 75 (1996-97)

Om lov om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven)

Om lov om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven)

Les dokumentet

 

Følg proposisjonen på Stortinget