Ot.prp. nr. 14 (1997-98)

Om lov om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven)

Om lov om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget