Ot.prp. nr. 75 (1997-98)

Om lov om revisjon og revisorer (revisorloven)

Om lov om revisjon og revisorer (revisorloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget