Ot.prp. nr. 75 (1997-98)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Finansdepartementet

Om lov om revisjon og revisorer (revisorloven)

Om lov om revisjon og revisorer (revisorloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget