Ot.prp. nr. 76 (1996-97)

Om lov om endringer i lov 28 juli 1949 nr 26 om Statens Pensjonskasse

Om lov om endringer i lov 28 juli 1949 nr 26 om Statens Pensjonskasse

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget