Ot.prp. nr. 76 (1999-2000)

Om lov om endringer i lov 30. april 1993 nr. 40 om registrert partnerskap

Om lov om endringer i lov 30. april 1993 nr. 40 om registrert partnerskap

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget