Ot.prp. nr. 76 (2004-2005)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Kultur- og kirkedepartementet

Om lov om endringar i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting

Om lov om endringar i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting

Les dokumentet

Endra sanksjonsreglar mv.

Følg proposisjonen på Stortinget