Ot.prp. nr. 76 (2004-2005)

Om lov om endringar i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting

Om lov om endringar i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting

Les dokumentet

Endra sanksjonsreglar mv.

Følg proposisjonen på Stortinget