Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 76 (2008-2009)

Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget