Ot.prp. nr. 76 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget