Ot.prp. nr. 77 (2004-2005)

Om lov om endring av straffeprosessloven (påtalemyndighet til sjef og assisterende sjef for Nye Kripos og assisterende sjef for Politiets Sikkerhetstjeneste)

Om lov om endring av straffeprosessloven (påtalemyndighet til sjef og assisterende sjef for Nye Kripos og assisterende sjef for Politiets Sikkerhetstjeneste)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget