Ot.prp. nr. 78 (1996-97)

Om lov om endringar i film- og videogramlova og straffelova

Om lov om endringar i film- og videogramlova og straffelova

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget