Ot.prp. nr. 78 (2002-2003)

Om lov om endringer i straffeloven mv. (straffebud mot korrupsjon)

Om lov om endringer i straffeloven mv. (straffebud mot korrupsjon)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget