Ot.prp. nr. 78 (2007-2008)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Justis- og politidepartementet

Om lov om endringar i aksjelova og allmennaksjelova

Om lov om endringar i aksjelova og allmennaksjelova

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget