Ot.prp. nr. 78 (2007-2008)

Om lov om endringar i aksjelova og allmennaksjelova

Om lov om endringar i aksjelova og allmennaksjelova

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget