Ot.prp. nr. 78 (2008-2009)

Om lov om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (gjennomføring av revisjonsdirektivet)

Om lov om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (gjennomføring av revisjonsdirektivet)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget