Ot.prp. nr. 78 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Om lov om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (gjennomføring av revisjonsdirektivet)

Om lov om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (gjennomføring av revisjonsdirektivet)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget