Høring - gjennomføring av direktiv 2006/43/EF om revisjon

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.09.2007