Ot.prp. nr. 79 (1998-99)

Om lov om midlertidig endring i politiloven (utvidet adgang til visitasjon)

Om lov om midlertidig endring i politiloven (utvidet adgang til visitasjon)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget