Ot.prp. nr. 79 (1999-2000)

Om lov om endringer i lov 15. mars 1991 nr. 3 om megling i konfliktråd

Om lov om endringer i lov 15. mars 1991 nr. 3 om megling i konfliktråd

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget