Ot.prp. nr. 79 (2003-2004)

Om lov om universiteter og høyskoler

Om lov om universiteter og høyskoler

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget