Ot.prp. nr. 79 (2003-2004)

Om lov om universiteter og høyskoler

Om lov om universiteter og høyskoler

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget