Ot.prp. nr. 8 (2000-2001)

Om lov om endring av midlertidig lov av 4. juli 1991 nr. 48 om forbud mot innførsel, hold og avl av farlige hunder

Om lov om endring av midlertidig lov av 4. juli 1991 nr. 48 om forbud mot innførsel, hold og avl av farlige hunder

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget