Ot.prp. nr. 8 (2002-2003)

Om lov om endringer i rettergangslovgivningen mv. (elektronisk kommunikasjon med domstolene mv.)

Om lov om endringer i rettergangslovgivningen mv. (elektronisk kommunikasjon med domstolene mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget