Ot.prp. nr. 8 (2003-2004)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Om lov om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)

Om lov om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget