Ot.prp. nr. 80 (1999-2000)

Om lov om endring i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter

Om lov om endring i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget