Ot.prp. nr. 81 (1996-97)

Om lov om endring i lov om medisinsk bruk av bioteknologi (forbud mot framstilling av arvemessig like individer)

Om lov om endring i lov om medisinsk bruk av bioteknologi (forbud mot framstilling av arvemessig like individer)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget