Ot.prp. nr. 81 (1996-97)

Om lov om endring i lov om medisinsk bruk av bioteknologi (forbud mot framstilling av arvemessig like individer)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I denne proposisjonen legger departementet fram forslag til endring i lov av 5 august 1994 om medisinsk bruk av bioteknologi med forbud mot bruk av teknikker for å framstille arvemessig like individer (kloning). Forslaget omfatter både forbud mot bruk av teknikker for å framstille arvemessig like individer ved medisinsk forskning samt ved mulig anvendelse. Forslaget innebærer at det bare er tillatt å klone celler som ikke kan utvikle seg til et selvstendig individ.

Til forsiden