Ot.prp. nr. 81 (2004-2005)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Om lov om endringer i straffeloven (prøveordning med narkotikaprogram med domstolskontroll)

Om lov om endringer i straffeloven (prøveordning med narkotikaprogram med domstolskontroll)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget