Ot.prp. nr. 82 (1996-97)

Om lov om offentliggjøring av politiske partiers inntekter

Om lov om offentliggjøring av politiske partiers inntekter

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget